Huisartsenpraktijk Begijnenstraat

Begijnenstraat 44                  Koningin Elisabethlei 26

2300 Turnhout                       2300 Turnhout

Tel. 014 42 60 27                  Tel. 014 41 10 10


  Online agenda
Welkom op de website van Huisartsenpraktijk De Link

NIEUWE PATIENTEN

Momenteel hebben we een patiëntenstop.

Afspraken annuleren

Kan je een afspraak niet nakomen? Laat ons dit minstens 24 uur op voorhand weten. Heb je niets laten weten? Dan kunnen we een administratieve kost van 15 euro aanrekenen.


SAMENWERKING

De huisartsen werken nauw samen om uw medisch dossier zo goed mogelijk te beheren. Elke arts beschikt dan ook over het volledig medisch dossier van elke patiënt.

We willen graag elk probleem volgens de regels van de goede geneeskunde behandelen. 

Ook willen we het tijdschema zo efficiënt mogelijk laten verlopen, om de wachttijden voor u tot een minimum te beperken.

PATIENTENSTOP

Momenteel hebben we geen plaats voor nieuwe patiënten.

BLOEDNAMES

Wekelijks op donderdag komt een prikster van het labo naar onze praktijk voor bloednames. U kan bij haar een afspraak maken voor algemene nuchtere bloednames, pre-operatieve bloednames, jaarlijkse controle voor diabetes, 3-maandelijke controle voor diabetes, controlebloednames voor chronische nierinsufficientie,….

Na de bloedname maakt u een afpsraak bij een van de artsen om de resultaten te bespreken. Voor afpsraken bij de prikster kan u met het secretariaat bellen. Het consult bij de prikster dient u niet te betalen.